Parterapeut Martin Østergaard logo
Parterapeut Martin Østergaard logo

Mistrivsel hos børn påvirker forældrene

Mistrivsel hos børn påvirker forældre

Mistrivsel hos børn påvirker forældrene. Et stigende antal børn og unge siger, at de mistrives. De kan føler sig ængstelige, triste og forkerte. De kan være udfordret på selvværdet og føle sig udenfor i forhold til kredsen af kammerater. De sociale medier, fællesskaberne og præstationskulturen trykker på manges følelse af utilstrækkelighed. Der er især i de seneste år være fokus på problemet.

Flere børn og unge har mentale udfordringer

Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viste i 2010, at 12 procent af de 16-24-årige led af dårligt mentalt helbred. I 2021 var det stedet til 28 procent. Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive, oplever flere børn og unge mentale udfordringer og egentlig sygdom. Antallet af 15-årige piger, der selv oplyser, at de lider af en psykisk lidelse, er steget fra knap 15 procent i 2009 til næsten det dobbelt i 2021. For drengene er det steget fra cirka 10 til 15 procent i samme periode.

Udfordrede børn har udfordrede forældre

Men i den senere tid er det også blevet opdaget, at mange af børnenes forældre bliver påvirket af deres børns mistrivsel. Selvfølgelig, kunne man næsten mene. Men ca. hver femte voksne, som via deres sundhedsforsikring kommer til psykologsamtaler, gør det, fordi de i ’betydelig’ eller ’meget høj grad’ er påvirket af deres børns psykiske eller fysiske sygdom.

Børns trivsel er den største stressfaktor

Mange behandlere taler om forældre, der er presset helt i bund. De er påvirkede af, at deres barn ikke har det godt. Johanne Smith-Nielsen, der er lektor ved institut for Psykologi på Københavns Universitet, har forsket i forældres mentale helbred. Hun omtaler børns mistrivsel som ’en af de allerstørste stressfaktorer hos forældre’ og siger: ’Det kan give anledning til både livs- og identitetskriser’ i et interview i Politiken.

Bliver forældre ramt af stress på jobbet på grund af deres børn?

Forskere og eksperter taler om, at meget af den arbejdsrelaterede stress, som det er blevet mere og mere almindeligt for voksne at lide under, kan være forbundet til deres børns mistrivsel. Man trives helt enkelt mindre godt på jobbet, når ens barn eller børn ikke trives. Så børns mistrivsel skal måske ses mere bredt som et familieproblem. I nogle tilfælde må forældre sygemelde sig på grund af deres børns trivsel. Og det kan henad vejen risikere at nedsætte forældrenes arbejdsevne

Stigende antal børn bruger sundhedsforsikring

Og det er ikke kun forældrene, der i højere grad søger hjælp på grund af deres børns mistrivsel. Hos Danica Pension er børn den hurtigst voksende gruppe, der benytter sig af psykologhjælp gennem pensionsfirmaets sundhedsforsikring. Jeg har flere års erfaring med at tale med forældre om deres børns mistrivsel. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, om jeg kan hjælpe dig. Ofte taler jeg også med store børn og unge voksne, som savner en at tale med, som ikke er deres mor eller far.

 

Hvis du vil læse mere om børns og unges trivsel, er her den nævnte undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Skrevet af: Martin

22. februar 2023

Måske kan du også lide….

Hvorfor angst er godt for dig

Hvorfor angst er godt for dig

Hvorfor angst er godt for dig - selv om det føles ubehageligt. Jeg hepper lige på en bog, som jeg synes er meget...