Handelsbetingelser

Priser
Alle de oplyste priser er inklusive dansk moms (25%). Vi tager forbehold for fejl i de angivne priser, ligesom vi forbeholder os retten til at ændre priserne uden forudgående varsel.  

  

Udsolgte varer

Der tages forbehold for udsolgte varer og leverandørsvigt.  

  

Forsendelse, levering og aftaleindgåelse

Levering sker med Post Danmark. Levering sker i Danmark. Aftaleindgåelse foretages på dansk.  

  

Leverings- og ekspeditionssomkostninger Danmark

Levering sker normalt inden for 2-7 arbejdesdage efter at bestillingen er modtaget. Er varen forsinket vil du få besked via e-mail eller telefon. Leverings- og ekspeditionsomkostning er indeholdt i prisen.

  

Betaling med Dankort

I onlinebutikken kan der købes med Dankort, Visa, Mastercard samt Visa Electron.

Så snart vi har modtaget din bestilling via internettet, har du mulighed for at få tilsendt en e-mail med ordrebekræftigelsen. Denne e-mail vil indeholde den samlede betalingssum, samt et ordrenummer.


Faktura vil være vedlagt varen, og gælder som din kvittering og garantibevis. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten/fakturaen efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten/fakturaen pr. e-mail, så send en e-mail til vores_hjerte@mail.dk   


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra varen modtages af kunden. Fortryder du købet, skal du for egen regning sende varen tilbage til følgende adresse: Martin Østergaard, Nørrebrogade 40, 3. tv., 2200 København N senest den 14. dag efter modtagelsen eller undlade at modtage varen fra postvæsenet. Hvis du sender varen tilbage, skal den være i væsentlig samme stand, som da du modtog den. Såfremt originalemballagen ikke medfølger, er der risiko for at varen ikke er returneret i væsentlig samme stand. Mærkater o.l. må ikke være fjernet fra varen. Udover selve varen, som skal være forsvarligt pakket, vil det være en fordel for ekspeditionen såfremt du vedlægger en kopi af fakturaen. Husk ved returnering at sende varerne som pakke, da det er den eneste måde hvorpå, postvæsenet kan give dig en kvittering for at du har sendt varen.


Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, så snart vi har modtaget varen retur og haft lejlighed til at undersøge den. Pengene vil blive indsat på din bankkonto.  


I sagens natur kan modtaget rådgivning i min praksis, på mail eller telefon ikke returneres, selv om betalingen for denne foregår via nettet.

  

Registrering af oplysninger

“Martin Østergaard” registrerer dit navn og din adresse samt faktura i sit kundekartotek i forbindelse med købet. Oplysningerne videregives ikke, men “Martin Østergaard” beholder registreringen i fem år, som loven foreskriver det.  

  

Reklamationsbehandling

Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan du klage til nedenstående adresse eller telefonnummer. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte skader opstået af forkert betjenning, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb, efter kunden har modtaget varen. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.


Når “Martin Østergaard” modtager en klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt


MARTIN ØSTERGAARD

Nørrebrogade 40, 3.tv.

2200 København N

5027 2828

vores_hjerte@mail.dk

CVR: 25051475