Telefonrådgivning

Mange bruger telefonrådgivning, fordi de bor langt væk og ikke lige har mulighed for at komme i
min praksis. Nogle vælger telefonrådgivning, fordi en telefonsamtale er nemmere at passe ind i et
travlt program. Andre supplerer møder med mig i min praksis med telefonsamtaler.
Jeg sætter som udgangspunkt 45 minutter af til telefonrådgivning. Jeg skyper og facetimer ikke.