Rådgivning

Parterapi

I min praksis møder jeg vidt forskellige problemstillinger, og hvert eneste par har brug for hjælp,
der imødekommer netop deres behov. Mange siger: ’Det her hører du sikkert tit’, og det gør jeg,
men det er alligevel altid anderledes, når et nyt par træder ind af døren.
Mange fortæller, at det er blevet svært at tale med hinanden uden at komme op at skændes.
Andre skændes meget sjældent, men har helt andre udfordringer. Nogle har lige mødt hinanden
eller kendt hinanden kort og ønsker at komme problemerne i forkøbet. Måske fordi der allerede er
dukket nogle ting op, som bekymrer dem. Andre har kendt hinanden længe og føler, at de sidder
fast i et mønster, ingen af dem føler sig hjemme i. Nogle har små børn og alt, hvad dertil hører af
hårdt arbejde. Nogle har teenagere og børn, der er flyttet hjemmefra. Og så er de stadig flere, der
lever i sammenbragte familier, hvor der kan opstå uenighed om tonen og stilen. Nogle slås med
følelsen af svigt i forbindelse med utroskab og har svært ved at genfinde tilliden.
Mit arbejde består i at hjælpe parrene med at få kontakt til den varme og nærhed, der oftest
findes bag udfordringerne. Lykkes det at få kontakten genetableret, træder problemerne for en tid
i baggrunden, og det er nemmere at lave aftaler om, hvordan man indretter hverdagen og
samlivet, så man passer bedst muligt på sig selv og hinanden.
Jeg hjælper også par med at gennemføre svære brud og skilsmisser så skånsomt som muligt for
alle parter – ikke mindst børnene. Og jeg hjælper tidligere kærester og nuværende deleforældre,
der gerne vil have et mindre konfliktfyldt forhold til hinanden. Jeg har af og til samtaler med folk,
der har firmaer sammen, fordi nogle af udfordringerne ved at have fælles ejerskab omkring en
forretning har mange ligheder med et samliv. Og så har jeg samtaler med voksne søskende eller
voksne børn og deres forældre eller svigerforældre, der gerne vil have et bedre forhold til
hinanden.
Jeg sætter som udgangspunkt 90 minutter af til parterapi, men man kan ved bestilling af tid
nævne, at man ønsker 45, 60 eller 75 minutter. Man skal ikke beslutte sig for et bestemt antal
minutter på forhånd. Vi stopper, når det føles naturligt, og man betaler for den tid, man har været
her. Der kan betales med kort, mobilepay eller kontanter.

Individuel terapi

Nogle gange lytter jeg meget længe uden at sige særlig meget, fordi personen over for mig har
brug for at tale ud om det, der er svært. Andre vil hellere have en dialog med mig om deres
problem. Og måske nogle idéer og værktøjer, der kan gøre det lettere at leve med udfordringerne.
Det kan handle om forholdet til en kæreste. Det kan handle om arbejde. Ofte handler det om
begge dele. Og måske om forholdet til børn eller forældre. Mange har fået slag af kærligheden og
ønsker at undgå at få flere i fremtiden. Andre har komplicerede forhold og behov for at læsse af
og finde hoved og hale i det hele for at kunne få ny energi og inspiration til rette op på
skævhederne. Måske vil man også gerne undersøge muligheden for at komme i parterapi med
kæresten, når man først lige har fået mere hold på sig selv.

Mange har brugt netværket meget og synes ikke, at de kan byde venner og bekendte mere. Andre
kan ikke bruge deres netværk, fordi de kan se, at det risikerer at gøre udfordringerne endnu
værre. De fleste har brug for en udenforstående og mere neutral, der kan sige sin ærlige mening
uden at være farvet af hensyn og særinteresser.

Telefonrådgivning

Mange bruger telefonrådgivning, fordi de bor langt væk og ikke lige har mulighed for at komme i
min praksis. Nogle vælger telefonrådgivning, fordi en telefonsamtale er nemmere at passe ind i et
travlt program. Andre supplerer møder med mig i min praksis med telefonsamtaler.
Jeg sætter som udgangspunkt 45 minutter af til telefonrådgivning. Jeg skyper og facetimer ikke.

Mailrådgivning

Mange bruger mailrådgivning, fordi de bor langt væk og ikke lige har mulighed for at komme i min
praksis. Mange vælger mailrådgivning, fordi de trives bedst med at skrive frem og tilbage omkring
deres udfordring. Og mange vælger mailrådgivning, fordi de på den måde kan komme ret hurtigt i
dialog med mig. Vi er som regel i gang i løbet af få timer, men skriver man til mig fredag
eftermiddag, kan det godt være, at jeg først er på banen søndag morgen.
De fleste beskriver et kortere eller længere forløb med udfordringer og og ender med at skrive, at
de håber, at jeg kan ’finde hoved og hale i det hele’. Det kan jeg næsten altid, og så skriver jeg,
hvad jeg tænker om det, jeg har læst, og hvad jeg anbefaler. Så kan det være, at den stopper der,
men oftest vil der være en dialog lidt frem og tilbage over nogle mails.
Hvis behovet for dialog fortsætter, skriver jeg på et tidspunkt, at nu er det ved at være tid til en ny
indbetaling, og sådan bliver vi ved, til man synes, at man har fået nok af at skrive med mig.
Mailrådgivningen er anonym. Det vil sige, at ingen andre ser den.

Foredrag

Jeg holder foredrag rundt om i landet for fx FOF, men også herhjemme i min praksis, hvor der er
plads til op til 20 personer. Foredragene handler om kærlighed. Og kærlighed er jo himmelsk, men

selv i paradis sniger skuffelserne sig ind i form af modsatrettede behov, misforståelser og
tilbagevendende sammenstød. Jeg taler med både alvor og lethed om, hvordan vi lynhurtigt
misforstår hinanden. Og i dialog med deltagerne kommer jeg med forslag til, hvad man gør, når
lykken igen-igen er kørt i grøften.
Foredragene i min praksis kan blive meget intense, fordi folk nogle gange fortæller om meget
personlige udfordringer. Og fordi det ikke kun er mig, der holder foredrag, men at foredraget
skabes i dialog med publikum og på den måde er uforudsigeligt. Nogle føler sig stimuleret af den
form. Andre kan føle, at det kommer lige lovligt tæt på. Under alle omstændigheder er man meget
velkommen at deltage som iagttager uden hverken at spørge, blive spurgt eller fortælle noget om
sig selv.

Grupper

Jeg laver forløb for grupper af forskellig størrelse og varighed. I øjeblikket er der en gruppe for
mænd, men det kunne også være en gruppe for kvinder. Hvis I er en gruppe, der
ønsker et forløb omkring et bestemt emne, er I velkomne til at henvende jer. Jeg kan hjælpe med at samle nogle flere omkring idéen.