Individuel terapi

Nogle gange lytter jeg meget længe uden at sige særlig meget, fordi personen over for mig har
brug for at tale ud om det, der er svært. Andre vil hellere have en dialog med mig om deres
problem. Og måske nogle idéer og værktøjer, der kan gøre det lettere at leve med udfordringerne.
Det kan handle om forholdet til en kæreste. Det kan handle om arbejde. Ofte handler det om
begge dele. Og måske om forholdet til børn eller forældre. Mange har fået slag af kærligheden og
ønsker at undgå at få flere i fremtiden. Andre har komplicerede forhold og behov for at læsse af
og finde hoved og hale i det hele for at kunne få ny energi og inspiration til rette op på
skævhederne. Måske vil man også gerne undersøge muligheden for at komme i parterapi med
kæresten, når man først lige har fået mere hold på sig selv.

Mange har brugt netværket meget og synes ikke, at de kan byde venner og bekendte mere. Andre
kan ikke bruge deres netværk, fordi de kan se, at det risikerer at gøre udfordringerne endnu
værre. De fleste har brug for en udenforstående og mere neutral, der kan sige sin ærlige mening
uden at være farvet af hensyn og særinteresser.