Grupper

Jeg laver forløb for grupper af forskellig størrelse og varighed. I øjeblikket er det en gruppe for
mænd og en for kvinder. Men det kunne også være en gruppe for par. Hvis I er en gruppe, der
ønsker et forløb omkring et bestemt emne, er I velkomne til at henvende jer. Vi kan eventuelt
samle nogle flere omkring idéen.